Email Mailbox Change Notification | ผู้ผลิตเหล็กกลมและท่อเหล็กที่ผลิตในไต้หวัน | JFS Steel

Email Mailbox Change Notification | บาร์เหล็กความแม่นยำ, เหล็กแผ่น, ท่อเหล็กและผู้จัดจำหน่ายบริการทางด้านเหล็กมืออาชีพ | JFS Steel

ค้นหาตามเงื่อนไข(เลือกรายการใดรายการหนึ่งสำหรับ Search):

Best Sale

Email Mailbox Change Notification | ผู้ผลิตเหล็กกลมและท่อเหล็กที่ผลิตในไต้หวัน | JFS Steel

ตั้งอยู่ในไต้หวันตั้งแต่ปี 2006, Ju Feng Special Steel Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตเหล็กแท่งและท่อเหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล็กหลักของพวกเขาประกอบด้วยแท่งเหล็ก, เหล็กแผ่นและท่อเหล็ก รวมถึงบริการตัดเหล็ก CNC, เจาะ, แกะสลักและบริการอบความร้อน

Ju Feng Special Steel Co., Ltd. (JFS) เป็นบริษัทก่อสร้างที่ก่อตั้งมาเมื่อ 47 ปีที่แล้ว และตั้งแต่ปี 2006 JFS ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็กพิเศษอย่างสำเร็จ โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในไต้หวันของเหล็กพิเศษต่าง ๆ เช่น แถบเหล็กพิเศษ เหล็กแผ่น และท่อเหล็กในฐานะผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีก ในปีหลังสุดท้ายนี้, Ju Feng สามารถให้บริการตัดวัสดุไม่เพียงแต่นั้นเท่านั้น แต่ยังมีบริการเครื่องกลซีเอ็นซี (กระบวนการเครื่องกลที่สมบูรณ์ตั้งแต่วัสดุเป็นวัสดุเริ่มต้นหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จแบบครึ่งสำเร็จหรือสำเร็จ) สำหรับลูกค้าของเราทั่วโลก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 47 ปีที่เราได้ขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็กพิเศษ ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุเหล็กพิเศษชั้นนำในประเทศไต้หวัน

JFS Steel มีการให้บริการเหล็กสแตนเลสและท่อสแตนเลส และบริการเครื่องกลแม่พิมพ์เหล็กที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสบการณ์มากกว่า 47 ปีตลอดตั้งแต่ปี 2006 JFS Steel รับประกันว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

Email Mailbox Change Notification

2023/11/01 JFS Steel

Dear sir/madam,
Please be noted that we have changed our customer email address, the new address is info.jufeng@gmail.com, please send to this email address from now on.
Sorry for the inconvenience. Appreciate.

Wish you a great day!

Best wishes,