ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้จัดจำหน่ายเหล็กมืออาชีพและบริการรวมกัน

ค้นหาตามเงื่อนไข(เลือกรายการใดรายการหนึ่งสำหรับ Search):

Best Sale

ผู้ผลิตแถบเหล็กและท่อเหล็กที่ทำในไต้หวัน | JFS Steel

ตั้งอยู่ในไต้หวันตั้งแต่ปี 2006, Ju Feng Special Steel Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตเหล็กแท่งและท่อเหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล็กหลักของพวกเขาประกอบด้วยแท่งเหล็ก, เหล็กแผ่นและท่อเหล็ก รวมถึงบริการตัดเหล็ก CNC, เจาะ, แกะสลักและบริการอบความร้อน

Ju Feng Special Steel Co., Ltd. (JFS) เป็นบริษัทก่อสร้างที่ก่อตั้งมาเมื่อ 47 ปีที่แล้ว และตั้งแต่ปี 2006 JFS ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็กพิเศษอย่างสำเร็จ โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในไต้หวันของเหล็กพิเศษต่าง ๆ เช่น แถบเหล็กพิเศษ เหล็กแผ่น และท่อเหล็กในฐานะผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีก ในปีหลังสุดท้ายนี้, Ju Feng สามารถให้บริการตัดวัสดุไม่เพียงแต่นั้นเท่านั้น แต่ยังมีบริการเครื่องกลซีเอ็นซี (กระบวนการเครื่องกลที่สมบูรณ์ตั้งแต่วัสดุเป็นวัสดุเริ่มต้นหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จแบบครึ่งสำเร็จหรือสำเร็จ) สำหรับลูกค้าของเราทั่วโลก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 47 ปีที่เราได้ขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็กพิเศษ ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุเหล็กพิเศษชั้นนำในประเทศไต้หวัน

JFS Steel มีการให้บริการเหล็กสแตนเลสและท่อสแตนเลส และบริการเครื่องกลแม่พิมพ์เหล็กที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสบการณ์มากกว่า 47 ปีตลอดตั้งแต่ปี 2006 JFS Steel รับประกันว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

Latest News

Event and News

ผลลัพธ์ 1 - 17 ของ 17
01Nov 2023
Email Mailbox Change Notification

Dear sir/madam, Please be noted that we have changed our customer email address, the new address is info.jufeng@gmail.com, please send to this email address from now on. Sorry for the inconvenience. Appreciate.Wish you a great day!Best wishes,

อ่านเพิ่มเติม
27Oct 2022
NOW ONLINE ! WATCH OUR NEW VIDEO.

Now online! Watch our new video. Jufeng Special Steel is your best partner. We can provide technical support, service integration, and comprehensive solutions to create product value for you. Through the video, you can understand Ju Feng style.

อ่านเพิ่มเติม
10Aug 2021
What is Carbon Steel?

As one of the most popular materials for metal fabrication, carbon steel has become in one of the most reliable material on earth; but what makes this material so important and so popular?

อ่านเพิ่มเติม
28May 2021
What is Cold Drawn Steel?

Cold Drawn Steel is fundamentally the hot rolled steel drawn passing through dies to achieve the final shape. The dies apply pressure with the help of some press machines, and after passing this steel through these dies several times, the steel will have the desired dimensions. This process is known as Cold drawn, due to the fact that it occurs at room temperature (below the re-crystallization temperature), enhancing with this the accuracy of dimensions (Tolerances) and shapes, the tensile strength and the external appearance of the material, by giving to the surface a smooth and polished finish.

อ่านเพิ่มเติม
25May 2021
What is Hot Rolled Steel?

Hot Rolled is a mill process, where a steel billet is roll-pressed at a high temperature (Typically at a temperature over 926°C or 1700°F), which is above the re-crystallization temperature. The billet runs through the rollers until it achieves its finished dimensions. This hot rolling process enables manufacturers to produce bigger sizes, and by exposing the steel to temperatures above the re-crystallization limits, makes the resulting material more manageable.

อ่านเพิ่มเติม
11Jan 2021
Our response to COVID-19

As one of the biggest special steel companies and CNC machining services providers in Taiwan, JFS-Steel is committed to keep its work force healthy and safe, as well as following all the procedures and recommendations giving by the health authorities, which have played an important role in this pandemic situation.

อ่านเพิ่มเติม
01Dec 2020
New International Customer Service Department

We are happy to announce the launch of our New customer service department, ready to provide any assistance for our clients all over the world, in the following languages: English, Spanish, French , German, Chinese, Portuguese, Italian, Russian, Vietnamese, Thai...If you have any inquiry, no matter where you are from, we would be more than happy to assist you!!!Please do not hesitate to contact us!!!

อ่านเพิ่มเติม
11Apr 2019
New drilling machine arrival.

Ju Feng offers new OEM drilling service to save more time and cost on CNC machining.

อ่านเพิ่มเติม
01Aug 2018
Ju Feng introduces the latest automatic loading and unloading circular saw machine from Japan.

Japan's latest high-efficiency circular saw machine can improve more stable of cutting ability and flatten on the cut surface.

อ่านเพิ่มเติม
01Jul 2018
Ju Feng 4th Factory trial operation.

Ju Feng renovating the original factory and expect march into 6 circular saws.

อ่านเพิ่มเติม
01Jun 2018
Ju Feng adds an instant update system on operation machine for the production line.

New process progress and ERP instant connection, tracking progress and controlling production information at any time, which can instantly reflect the current production information of the process; and retrospective the relevant document information by documents transmissive directly with help production management department immediately understand the status of production orders and capacity load.

อ่านเพิ่มเติม
01May 2018
Gun drilling machine march into Ju Feng.

Ju Feng introduces high-efficiency multi-axis type of gun drilling deep hole machining, which is a precision deep hole machining tool. When the hole depth/hole diameter is larger than 10 times, it is defined as deep hole processing. The gun drilling has the advantage of being able to machine precise deep holes by one feed, and the unique design of the gun drill allows the straightness and precision accuracy during the deep hole drilling process and shorten the machining time.

อ่านเพิ่มเติม
22May 2018
01Jan 2016
OEM Machining Services.

Ju Feng(JFS) provides a complete range of OEM services around the world, offering a wide range of service solutions, but with a flexible approach to meet customers' needs.

อ่านเพิ่มเติม
01Jun 2015
Steel Drilling Service.

Ju Feng (JFS) had purchased several sets of high speed metal drilling machine to meet customer's need.

อ่านเพิ่มเติม
01Dec 2013
Ju Feng (JFS) had imported the high speed circular saw cutting machines from Japan.

To improve the precision and efficiency, Ju Feng (JFS) had imported the high speed circular saw cutting machines from Japan regardless of cost.

อ่านเพิ่มเติม
01Oct 2013
Ju Feng's 2nd Factory was established.

To serve more customers and to maintain the best quality of service, we had established the second factory which is around the head office.

อ่านเพิ่มเติม
ผลลัพธ์ 1 - 17 ของ 17